Rooster 2017-2018 locatie Eijkhagen ingang ma. 28 mei 2018   Stand: 25-5-2018 13:44

28-05-2018 Maandag
Bericht van de dag
Absente docenten lanc, odit, sist
Geblokkeerde lokalen 315 (5-8), 320, 510 (1-4), 512 (1-4), 520

uurKlasWordt vakWordt docentWordt lokaalWasWas docentWas lokaalVervangingstekst
1Eha2c---------losist320 
1Eb1k---------rsbusj508 
1Eb1elovinkBUIlovink520Buiten. Omkleden heren: 111, dames:212
1Eb1d---------m-actlouv357 
1 - 2Eha3cecbecmMediatheekecbecm510 
1 - 2Eb1hlobureBUIlobureLo-e1Buiten. Omkleden heren: 111, dames:212
2Evw4abckubv2kubr251kubv2lanc251 
2Evw5bckubv2kubr251kubv2lanc251 
2 pauze tzduijOBpauze tzsistOB 
2Eha4e---------entlEodit410 
2Eb1elovinkBUIlovink520Buiten. Omkleden heren: 111, dames:212
2Eb1dlogullBUIlogull320Buiten. Omkleden heren: 111, dames:212
3Eb1kpeTZHOLCpesist120 
3Evw4c---------entt10odit410 
3Eb1blovinkBUIlovink520Buiten. Omkleden heren: 111, dames:212
3Eha2aloheis120loheis320 
3Eha4abcdevw4bin4momeMediatheekin4mome510 
3 - 4Etv3dpegullBUIpegullLo-e1Buiten. Omkleden heren: 111, dames:212
4Eb1krsbusj508pesist120 
4Eb1jengTZHOLCengodit410 
4 ---------pauze tzbusjRSV 
4 bandT4berd407bandT4berd508 
4Eb1blovinkBUIlovink520Buiten. Omkleden heren: 111, dames:212
4Eb1clobure120lobure320 
5 - 6Eb1jartkubr109artlanc109 
5Evw5b---------loBsist120 
5Etv2c---------engodit410 
5 - 6Evw5cloCbure120loCbure520 
5 - 6Evw5aloAheisBUIloAheis320Buiten. Omkleden heren: 111, dames:212
6Evw5b---------loBsist120 
6Etv2c---------m-actodit410 
6Eha4amaatAwies310maatAwies315 
7Etv3c---------engodit410 
7Eha4aloAbureBUIloAbure520Buiten. Omkleden heren: 111, dames:212
7Evw5abcbsm10heisBUIbsm10heis320Buiten. Omkleden heren: 111, dames:212
8Eha4d---------m-actsist315 
8Eha4aloAbureBUIloAbure520 
8Evw5abcbsm10heis304bsm10heis320 

Untis roostersoftware